OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

ECDL IT SECURITY – MODUŁ S3 – certyfikowany kurs wraz z egzaminem 

Certyfikat ECDL IT SECURITY potwierdza umiejętności bezpiecznego użytkowania TIK w życiu codziennym oraz umiejętności  wykorzystywane do nawiązania i utrzymania bezpiecznego połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwego zarządzania danymi i informacjami.

 • Kwestie bezpieczeństwa 

Bezpieczne przechowywanie informacji i danych oraz główne zasady przechowywania danych, ochrony i kontroli danych oraz prywatność w sieci.

 • Złośliwe oprogramowanie

Zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania i ochrony przed nim komputera, urządzeń lub sieci, a także identyfikacja ataków złośliwego oprogramowania.

 • Bezpieczeństwo w sieciach

Główne typy ochrony sieci (także sieci bezprzewodowych) i skuteczne stosowanie osobistego firewall’a i osobistego hotspot’u.

 • Kontrola dostępu

Zagadnienia bezpieczeństwa pojawiające się przy korzystaniu z hasła poczty elektronicznej, sieci społecznościowych, telefonii internetowej Voice over IP, komunikatorów i urządzeń mobilnych.

 • Bezpieczeństwo użycia technologii Web

Właściwe ustawienia przeglądarki zapewniające bezpieczeństwo przeglądania.

 • Komunikacja

Bezpieczne  korzystanie z poczty e-mail i sieci społecznościowych. VoIP i komunikatory internetowe.

 • Bezpieczne Zarządzani danymi

Zabezpieczanie i  archiwizacja danych, przywracanie plików lokalnie i w chmurze oraz bezpieczne usuwanie danych i trwałe niszczenie.

 • Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii i świadomość wpływu TIK na środowisko naturalne.

ECDL E – URZĘDNIK – MODUŁ EPP – certyfikowany kurs wraz z egzaminem 

Certyfikat ECDL E – URZĘDNIK potwierdza podstawowe umiejętności komputerowe urzędników administracji publicznej, a także zaświadcza o sprawnym posługiwaniu się takimi aplikacjami jak: ePUAP, CEIDG, BIP, eWokandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacje organów podatkowych oraz inne serwisy zawierające bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Blok 1 Techniki informacyjne i komunikacyjne w urzędzie

 • Techniki informacyjne i komunikacyjne w administracji publicznej
 • Podstawy prawne elektronicznej administracji

Blok 2 Informacja w urzędzie

 • Pozyskiwanie informacji publicznej
 • Bezpieczeństwo dostępu do informacji

Blok 3 Usługi elektronicznej administracji

 • Systemy informacyjne administracji 
 • Rola podpisu elektronicznego w administracji publicznej
 • Usługi on – line administracji

   ECDL PRACA ZDALNA – MODUŁ S12 – certyfikowany kurs wraz z egzaminem 

Certyfikat potwierdza znajomość podstawowych założeń  koniecznych w pracy zdalnej m.in. odpowiedniej konfiguracji sprzętu, bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz efektywnego wykorzystywania dostępnych narzędzi.

 • Pojęcia wstępne
  • Kluczowe pojęcia pracy zdalnej
  • Korzyści i wyzwania
 • Samozarządzanie, praca zespołowa
 • Ustawienia
  • Zasady i polityki
  • Technologia pracy zdalnej
  • Bezpieczeństwo
 • Narzędzia
  • Komunikacja asynchroniczna
  • Spotkania on-line
  • Generowanie pomysłów
  • Tworzenie i udostępnianie
  • Kalendarz i zarządzanie zadaniami.

Posiadamy doświadczonym instruktorów i egzaminatorów ECDL, którzy indywidualnie doradzą w wyborze odpowiednich modułów ECDL dla pracownika urzędu w zależności od zajmowanego stanowiska.

Przykład 1. Certyfikat ECDL Profile sekretarki burmistrza może składać się z następujących modułów:

 • ECDL EPP e-Urzędnik
 • ECDL B1 – Podstawy pracy z komputerem
 • ECDL B2 – Podstawy pracy w sieci
 • ECDL B4 – Arkusze kalkulacyjne
 • ECDL S2 – Użytkowanie baz danych
 • ECDL S11 – RODO
 • ECDL A1 – Przetwarzanie tekstów – zaawansowane
 • ECDL A3 – Grafika menedżerska i prezentacyjna – zaawansowane

Przykład 2. Certyfikat ECDL Profile księgowego Urzędu Gminy może składać się z następujących modułów:

 • ECDL EPP e-Urzędnik
 • ECDL B1 – Podstawy pracy z komputerem
 • ECDL B2 – Podstawy pracy w sieci
 • ECDL B3 – Przetwarzanie tekstów
 • ECDL S1 – Użytkowanie baz danych
 • ECDL S2 –  Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • ECDL A2 – Arkusze kalkulacyjne – zaawansowane

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I WYNIKAJĄCE Z TEGO TYTUŁU ZAGROŻENIA (program autorski)

 • Cyberprzemoc a prawo polskie,
 • Udostępnianie danych osobowych w sieci,
 • Netykieta,
 • Dostęp do urządzenia przez niepowołane osoby,
 • Zabezpieczenie dostępu do urządzeń,
 • Zasady tworzenia bezpiecznych, nie słownikowych haseł,
 • Aktualizacje systemu operacyjnego,
 • Wirusy komputerowe,
 • Instalacja i konfiguracja programu antywirusowego,
 • Działanie programu antywirusowego, skanowanie zasobów, analiza raportu, postępowanie   w chwili wykrycia zagrożenia,
 • Bezpieczna praca z przeglądarką,

 Instalacja dodatków do przeglądarki zwiększających bezpieczeństwo i prywatność,

 • Sprawdzanie właściciela strony, podpisy elektroniczne i certyfikaty potwierdzające tożsamość,
 • Praca ze stronami internetowymi wykorzystującymi szyfrowanie połączeń klient-serwer,
 • Prawo autorskie i majątkowe materiałów umieszczanych w sieci,
 • Podstawy działania „chmury”,
 • Przechowywanie danych w chmurze,
 • Udostępnianie danych w portalach społecznościowych i usługach udostępniających przestrzeń w chmurze na dane,
 • Szyfrowanie danych,
 • Podstawy sieci,
 • Ataki sieciowe,
 • Korzystanie z publicznych punktów dostępowych do sieci Internet,
 • Konfiguracja zapory sieciowej,
 • Wpływ TIK na środowisko naturalne, oszczędzanie energii, utylizacja urządzeń elektronicznych,
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektronicznych, podstawy BHP, uzależnienia.

ECDL IT SECURITY – MODUŁ S3 – certyfikowany kurs wraz z egzaminem 

Certyfikat ECDL IT SECURITY potwierdza umiejętności bezpiecznego użytkowania TIK w życiu codziennym oraz umiejętności  wykorzystywane do nawiązania i utrzymania bezpiecznego połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwego zarządzania danymi i informacjami.

 • Kwestie bezpieczeństwa 

Bezpieczne przechowywanie informacji i danych oraz główne zasady przechowywania danych, ochrony i kontroli danych oraz prywatność w sieci.

 • Złośliwe oprogramowanie

Zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania i ochrony przed nim komputera, urządzeń lub sieci, a także identyfikacja ataków złośliwego oprogramowania.

 • Bezpieczeństwo w sieciach

Główne typy ochrony sieci (także sieci bezprzewodowych) i skuteczne stosowanie osobistego firewall’a i osobistego hotspot’u.

 • Kontrola dostępu

Zagadnienia bezpieczeństwa pojawiające się przy korzystaniu z hasła poczty elektronicznej, sieci społecznościowych, telefonii internetowej Voice over IP, komunikatorów i urządzeń mobilnych.

 • Bezpieczeństwo użycia technologii Web

Właściwe ustawienia przeglądarki zapewniające bezpieczeństwo przeglądania.

 • Komunikacja

Bezpieczne  korzystanie z poczty e-mail i sieci społecznościowych. VoIP i komunikatory internetowe.

 • Bezpieczne Zarządzani danymi

Zabezpieczanie i  archiwizacja danych, przywracanie plików lokalnie i w chmurze oraz bezpieczne usuwanie danych i trwałe niszczenie.

 • Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii i świadomość wpływu TIK na środowisko naturalne.

ECDL E – URZĘDNIK – MODUŁ EPP – certyfikowany kurs wraz z egzaminem 

Certyfikat ECDL E – URZĘDNIK potwierdza podstawowe umiejętności komputerowe urzędników administracji publicznej, a także zaświadcza o sprawnym posługiwaniu się takimi aplikacjami jak: ePUAP, CEIDG, BIP, eWokandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacje organów podatkowych oraz inne serwisy zawierające bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Blok 1 Techniki informacyjne i komunikacyjne w urzędzie

 • Techniki informacyjne i komunikacyjne w administracji publicznej
 • Podstawy prawne elektronicznej administracji

Blok 2 Informacja w urzędzie

 • Pozyskiwanie informacji publicznej
 • Bezpieczeństwo dostępu do informacji

Blok 3 Usługi elektronicznej administracji

 • Systemy informacyjne administracji 
 • Rola podpisu elektronicznego w administracji publicznej
 • Usługi on – line administracji

   ECDL PRACA ZDALNA – MODUŁ S12 – certyfikowany kurs wraz z egzaminem 

Certyfikat potwierdza znajomość podstawowych założeń  koniecznych w pracy zdalnej m.in. odpowiedniej konfiguracji sprzętu, bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz efektywnego wykorzystywania dostępnych narzędzi.

 • Pojęcia wstępne
  • Kluczowe pojęcia pracy zdalnej
  • Korzyści i wyzwania
 • Samozarządzanie, praca zespołowa
 • Ustawienia
  • Zasady i polityki
  • Technologia pracy zdalnej
  • Bezpieczeństwo
 • Narzędzia
  • Komunikacja asynchroniczna
  • Spotkania on-line
  • Generowanie pomysłów
  • Tworzenie i udostępnianie
  • Kalendarz i zarządzanie zadaniami.

Posiadamy doświadczonym instruktorów i egzaminatorów ECDL, którzy indywidualnie doradzą w wyborze odpowiednich modułów ECDL dla pracownika urzędu w zależności od zajmowanego stanowiska.

Przykład 1. Certyfikat ECDL Profile sekretarki burmistrza może składać się z następujących modułów:

 • ECDL EPP e-Urzędnik
 • ECDL B1 – Podstawy pracy z komputerem
 • ECDL B2 – Podstawy pracy w sieci
 • ECDL B4 – Arkusze kalkulacyjne
 • ECDL S2 – Użytkowanie baz danych
 • ECDL S11 – RODO
 • ECDL A1 – Przetwarzanie tekstów – zaawansowane
 • ECDL A3 – Grafika menedżerska i prezentacyjna – zaawansowane

Przykład 2. Certyfikat ECDL Profile księgowego Urzędu Gminy może składać się z następujących modułów:

 • ECDL EPP e-Urzędnik
 • ECDL B1 – Podstawy pracy z komputerem
 • ECDL B2 – Podstawy pracy w sieci
 • ECDL B3 – Przetwarzanie tekstów
 • ECDL S1 – Użytkowanie baz danych
 • ECDL S2 –  Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • ECDL A2 – Arkusze kalkulacyjne – zaawansowane

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I WYNIKAJĄCE Z TEGO TYTUŁU ZAGROŻENIA (program autorski)

 • Cyberprzemoc a prawo polskie,
 • Udostępnianie danych osobowych w sieci,
 • Netykieta,
 • Dostęp do urządzenia przez niepowołane osoby,
 • Zabezpieczenie dostępu do urządzeń,
 • Zasady tworzenia bezpiecznych, nie słownikowych haseł,
 • Aktualizacje systemu operacyjnego,
 • Wirusy komputerowe,
 • Instalacja i konfiguracja programu antywirusowego,
 • Działanie programu antywirusowego, skanowanie zasobów, analiza raportu, postępowanie   w chwili wykrycia zagrożenia,
 • Bezpieczna praca z przeglądarką,

 Instalacja dodatków do przeglądarki zwiększających bezpieczeństwo i prywatność,

 • Sprawdzanie właściciela strony, podpisy elektroniczne i certyfikaty potwierdzające tożsamość,
 • Praca ze stronami internetowymi wykorzystującymi szyfrowanie połączeń klient-serwer,
 • Prawo autorskie i majątkowe materiałów umieszczanych w sieci,
 • Podstawy działania „chmury”,
 • Przechowywanie danych w chmurze,
 • Udostępnianie danych w portalach społecznościowych i usługach udostępniających przestrzeń w chmurze na dane,
 • Szyfrowanie danych,
 • Podstawy sieci,
 • Ataki sieciowe,
 • Korzystanie z publicznych punktów dostępowych do sieci Internet,
 • Konfiguracja zapory sieciowej,
 • Wpływ TIK na środowisko naturalne, oszczędzanie energii, utylizacja urządzeń elektronicznych,
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektronicznych, podstawy BHP, uzależnienia.

Małgorzata Koruba

Potrzebujesz więcej informacji

Koordynator Działań Szkoleniowych

Główny zakres obowiązków:
– Kompleksowa koordynacja i organizacja szkoleń informatycznych,
– Merytoryczne i techniczne wsparcie trenerów i szkoleniowców,
– Monitorowanie rynku usług szkoleniowych,
– Dbałość o standardy dokumentacji szkoleniowej oraz rozliczenia szkoleń.

tel. 664 996 996
e-mail: malgorzata.koruba@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

  Chcesz dowiedzieć się więcej

  • 41 3144811