e-Informator

Czym jest e-Informator?

Portal Informacji Oświatowej daje możliwość uzyskania informacji o stanie edukacji w całej gminie lub powiecie. W jednym miejscu zgromadzone są m.in.: dane statystyczne o edukacji, uczniach i nauczycielach. Aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty obejmujące niemal wszystkie aspekty działania jednostek edukacyjnych. Dzięki nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom systemu, możliwy jest do niego swobodny dostęp za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo sposób prezentowania zawartych w portalu informacji powoduje, że nawet początkujący użytkownik komputera potrafi skorzystać z jego możliwości bez kosztownych szkoleń. Portal podzielony jest na dwie części: publiczną – dostępną dla wszystkich oraz część niepubliczną – wymagającą uwierzytelnienia poprzez podanie loginu i hasła.

Jakie są możliwości portalu informacji oświatowej?

– Prosty dostęp do wszystkich modułów wchodzących w skład systemu oświatowego,
– Rejestr placówek oświatowych – zawiera spis informacji o wszystkich jednostkach oświatowych podległych gminie,
– Kreator treści internetowych – pozwala na tworzenie/redagowanie treści na stronach internetowych serwisu przez osoby nieposiadające specjalistycznego przygotowania w zakresie tworzenia witryn internetowych,
– System zarządzania uprawnieniami – umożliwia definiowanie użytkowników systemu i nadawanie im odpowiednich uprawnień do poszczególnych części serwisu i aplikacji. Pozwala na kontrolę procesu zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu do poszczególnych części serwisu oraz specjalistycznych aplikacji,
– Komunikator oświatowy – umożliwia przekazywanie informacji między organem prowadzącym, a pracownikami oświaty, wspiera nadzór nad realizacją zadań oświatowych, daje możliwość administrowania nim wraz z odczytywaniem komunikatów.

Czym jest e-Informator?

Portal Informacji Oświatowej daje możliwość uzyskania informacji o stanie edukacji w całej gminie lub powiecie. W jednym miejscu zgromadzone są m.in.: dane statystyczne o edukacji, uczniach i nauczycielach. Aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty obejmujące niemal wszystkie aspekty działania jednostek edukacyjnych. Dzięki nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom systemu, możliwy jest do niego swobodny dostęp za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo sposób prezentowania zawartych w portalu informacji powoduje, że nawet początkujący użytkownik komputera potrafi skorzystać z jego możliwości bez kosztownych szkoleń. Portal podzielony jest na dwie części: publiczną – dostępną dla wszystkich oraz część niepubliczną – wymagającą uwierzytelnienia poprzez podanie loginu i hasła.

Jakie są możliwości portalu informacji oświatowej?

– Prosty dostęp do wszystkich modułów wchodzących w skład systemu oświatowego,
– Rejestr placówek oświatowych – zawiera spis informacji o wszystkich jednostkach oświatowych podległych gminie,
– Kreator treści internetowych – pozwala na tworzenie/redagowanie treści na stronach internetowych serwisu przez osoby nieposiadające specjalistycznego przygotowania w zakresie tworzenia witryn internetowych,
– System zarządzania uprawnieniami – umożliwia definiowanie użytkowników systemu i nadawanie im odpowiednich uprawnień do poszczególnych części serwisu i aplikacji. Pozwala na kontrolę procesu zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu do poszczególnych części serwisu oraz specjalistycznych aplikacji,
– Komunikator oświatowy – umożliwia przekazywanie informacji między organem prowadzącym, a pracownikami oświaty, wspiera nadzór nad realizacją zadań oświatowych, daje możliwość administrowania nim wraz z odczytywaniem komunikatów.

Paweł Głuch

Potrzebujesz więcej informacji

Wdrożeniowiec, Informatyk

tel. 600 985 949
Email: pawel.gluch@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

    Chcesz dowiedzieć się więcej

    • 41 3144811