Placówka Oświatowa

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA „SKARBNICA WIEDZY”

Od 1 kwietnia 2020r. firma Perfektus System Sp. z o.o. rozpoczęła prowadzenie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego „SKARBNICA WIEDZY”.

Jest to placówka oświatowa dla dorosłych, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie dziedzin związanych bezpośrednio, bądź pośrednio z informatyką. Celem działalności szkoleniowej prowadzonej przez placówkę jest podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz doskonalenie wiedzy z zakresu informatyki, programowania, działań organizacyjno-biurowych, kształtowania kompetencji osobistych oraz umiejętności interpersonalnych.

Placówka zajmuje się organizacją i współorganizacją kursów, seminariów, konferencji, warsztatów i innych form organizacyjnych szkoleń. Poprzez zapewnienie profesjonalnej kadry dydaktycznej specjalizującej się w różnych dziedzinach kształcenia, fachowo opracowanych materiałów szkoleniowych oraz odpowiedniego nowoczesnego oprogramowania, placówka wspomaga kursantów w procesie kształcenia. Umożliwia doskonalenie ich umiejętności w zakresie nowoczesnych technik i technologii, programów komputerowych oraz systemów edukacyjnych.

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego SKARBNICA WIEDZY  stosuje i upowszechnia innowacyjne rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

Placówka organizuje kursy również na zlecenie firm, organizacji oraz innych placówek, dostosowując tematykę, zakres, poziom oraz harmonogramy szkoleń do potrzeb i wymagań zleceniodawcy.

W przypadku dofinansowań z Unii Europejskiej powyższe uwarunkowania są zgodne z wymogami projektowymi.

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA „SKARBNICA WIEDZY”

Od 1 kwietnia 2020r. firma Perfektus System Sp. z o.o. rozpoczęła prowadzenie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego „SKARBNICA WIEDZY”.

Jest to placówka oświatowa dla dorosłych, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie dziedzin związanych bezpośrednio, bądź pośrednio z informatyką. Celem działalności szkoleniowej prowadzonej przez placówkę jest podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz doskonalenie wiedzy z zakresu informatyki, programowania, działań organizacyjno-biurowych, kształtowania kompetencji osobistych oraz umiejętności interpersonalnych.

Placówka zajmuje się organizacją i współorganizacją kursów, seminariów, konferencji, warsztatów i innych form organizacyjnych szkoleń. Poprzez zapewnienie profesjonalnej kadry dydaktycznej specjalizującej się w różnych dziedzinach kształcenia, fachowo opracowanych materiałów szkoleniowych oraz odpowiedniego nowoczesnego oprogramowania, placówka wspomaga kursantów w procesie kształcenia. Umożliwia doskonalenie ich umiejętności w zakresie nowoczesnych technik i technologii, programów komputerowych oraz systemów edukacyjnych.

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego SKARBNICA WIEDZY  stosuje i upowszechnia innowacyjne rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

Placówka organizuje kursy również na zlecenie firm, organizacji oraz innych placówek, dostosowując tematykę, zakres, poziom oraz harmonogramy szkoleń do potrzeb i wymagań zleceniodawcy.

W przypadku dofinansowań z Unii Europejskiej powyższe uwarunkowania są zgodne z wymogami projektowymi.

Małgorzata Koruba

Potrzebujesz więcej informacji

Koordynator Działań Szkoleniowych

Główny zakres obowiązków:
– Kompleksowa koordynacja i organizacja szkoleń informatycznych,
– Merytoryczne i techniczne wsparcie trenerów i szkoleniowców,
– Monitorowanie rynku usług szkoleniowych,
– Dbałość o standardy dokumentacji szkoleniowej oraz rozliczenia szkoleń.

tel. 664 996 996
e-mail: malgorzata.koruba@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

    Chcesz dowiedzieć się więcej

    • 41 3144811