e-Biblioteka

Czym jest e-Biblioteka?

Multikatalog biblioteczny to moduł, który pozwala na zintegrowanie w jedną całość katalogów bibliotek w całej gminie. Podstawową funkcją systemu jest centralny mechanizm wyszukiwania informacji o zbiorach wszystkich bibliotek, który pozwala przeszukiwać wszystkie katalogi objęte systemem z jednego miejsca. Prezentuje zbiorczą informację o lokalizacji i dostępności wszystkich egzemplarzy skatalogowanych w systemie i daje możliwość zdalnej rezerwacji wybranej książki. Po zalogowaniu się do systemu czytelnik (w zależności od posiadanych uprawnień) będzie miał możliwość korzystania ze zbiorów poszczególnych bibliotek.

Jakie są możliwości multikatalogu bibliotecznego?

– Umożliwia przeglądanie bazy katalogów bibliotecznych z każdego komputera z dostępem do Internetu,
– Wyszukuje pozycję w bazie różnych bibliotek danej gminy bez konieczności przemieszczania się,
– Automatycznie sprawdza dostępność danej pozycji we wskazanej bibliotece,
– Rezerwuje wybraną pozycję na konkretny dzień,
– Powiadamia o dostępności wybranej pozycji,
– Umożliwia przedłużenie terminu wypożyczenia książki,
– Umożliwia podgląd stanu konta użytkownika – bieżący dostęp do informacji o pozycjach zamówionych, wypożyczonych i przetrzymywanych.

Czym jest e-Biblioteka?

Multikatalog biblioteczny to moduł, który pozwala na zintegrowanie w jedną całość katalogów bibliotek w całej gminie. Podstawową funkcją systemu jest centralny mechanizm wyszukiwania informacji o zbiorach wszystkich bibliotek, który pozwala przeszukiwać wszystkie katalogi objęte systemem z jednego miejsca. Prezentuje zbiorczą informację o lokalizacji i dostępności wszystkich egzemplarzy skatalogowanych w systemie i daje możliwość zdalnej rezerwacji wybranej książki. Po zalogowaniu się do systemu czytelnik (w zależności od posiadanych uprawnień) będzie miał możliwość korzystania ze zbiorów poszczególnych bibliotek.

Jakie są możliwości multikatalogu bibliotecznego?

– Umożliwia przeglądanie bazy katalogów bibliotecznych z każdego komputera z dostępem do Internetu,
– Wyszukuje pozycję w bazie różnych bibliotek danej gminy bez konieczności przemieszczania się,
– Automatycznie sprawdza dostępność danej pozycji we wskazanej bibliotece,
– Rezerwuje wybraną pozycję na konkretny dzień,
– Powiadamia o dostępności wybranej pozycji,
– Umożliwia przedłużenie terminu wypożyczenia książki,
– Umożliwia podgląd stanu konta użytkownika – bieżący dostęp do informacji o pozycjach zamówionych, wypożyczonych i przetrzymywanych.

Paweł Głuch

Potrzebujesz więcej informacji

Wdrożeniowiec, Informatyk

tel. 600 985 949
Email: pawel.gluch@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

    Chcesz dowiedzieć się więcej

    • 41 3144811