e-Dziennik

Konto rodzica …. Bądź spokojny….

– Szybki kontakt z nauczycielami i dyrekcją,
– Bieżący wgląd w oceny  i średnią swego dziecka,
– Monitorowanie postępów dziecka w nauce w danym semestrze, roku szkolnym, na tle klasy,
– Natychmiastowa informacja o problemach dziecka, uwagach, naganach,
– Podgląd wszystkich nieobecności, spóźnień, najczęściej opuszczanych lekcji,
– Możliwość tworzenia zwolnień z zajęć lekcyjnych oraz usprawiedliwień,
– Wgląd w harmonogram zajęć, informację o sprawdzianach, kartkówkach, zadaniach domowych oraz zrealizowanych tematach lekcji,
– Dostęp do planu lekcji oraz informacji o jego zmianie lub zastępstwach,
– Informacja o ważnych wydarzeniach szkolnych, wywiadówkach, dniach otwartej szkoły, wycieczkach,
– Możliwość wspierania i pomocy dziecku w nauce dzięki materiałom w module e-learningowym,
– Możliwość korzystania z Wirtualnej Szkoły przez Internet, również z urządzeń mobilnych.
– Kontakt z innymi rodzicami na forum dyskusyjnym,
– Prosta forma obsługi programu,

Konto ucznia … Bądź aktywny …

– Kontakt z innymi uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrekcją,
– Możliwość bieżącego sprawdzania swoich ocen  i średniej, również na tle klasy,
– Podgląd frekwencji szkolnej oraz nieobecności do usprawiedliwienia,
– Wgląd w harmonogram zajęć, informację o sprawdzianach, kartkówkach, zadaniach domowych oraz zrealizowanych tematach lekcji,
– Dostęp do planu lekcji oraz informacji o jego zmianie lub zastępstwach,
– Informacja o ważnych wydarzeniach szkolnych, akademiach, wycieczkach,
– Przydatne materiały w module e-learningowym,
– Możliwość korzystania z Wirtualnej Szkoły, również w formie mobilnej,
– Prosta i czytelna forma obsługi programu,

 Konto nauczyciela … Bądź kreatywny…

– Wprowadzanie podstawowych informacji o lekcji w panelu prowadzenia lekcji,
– Wpisywanie frekwencji  (spóźnień, nieobecności),
– Wprowadzanie ocen, uwag, punktów dodatnich lub ujemnych,
– Wprowadzanie oraz sprawdzanie aktywności ucznia na lekcji,
– Sprawdzanie informacji o realizacji podstawy programowej,
– Sprawdzanie podstawowych informacji o uczniach,

Konto wychowawcy … Bądź kompetentny…

– Wszelkie możliwości systemowe, analogiczne jak w przypadku konta nauczyciela,
– Wgląd w statystyki wszystkich uczniów w klasie, w której jest wychowawcą,
– Dostęp do modułu usprawiedliwień, zwolnień,
– Dostęp do tabeli klasyfikacyjnej uczniów klasy, w której pełni wychowawstwo,
– Możliwość wprowadzania informacji o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły/klasy (wycieczkach, wywiadówkach),
– Generowanie dla rodziców karteczek z ocenami ich dziecka,
– Możliwość automatycznego generowania arkuszy ocen i świadectw końcowo rocznych (bez konieczności wpisywania jakichkolwiek informacji),

Konto dyrektora … Bądź odpowiedzialny…

– Wsparcie, zautomatyzowanie i ujednolicenie wielu czasochłonnych procesów w zarządzaniu placówką,
– Automatyczny monitoring najważniejszych obszarów funkcjonowania placówki oraz informacji o sytuacjach niepożądanych,
– Pełna kontrola nad pracą nauczycieli i podległych pracowników,
– Kompleksowy wgląd w profile uczniów,

Konto sekretariatu … Bądź zorganizowany …

– Proste zarządzanie listami klas i listami rodziców uczniów,
– Zarządzanie planami lekcji,
– Obsługa ogłoszeń szkolnych oraz kalendarza szkoły,
– Dostęp do raportów i statystyk,
– Możliwość korzystania z modułu poczty,

Konto pedagoga szkolnego… Bądź otwarty…

– Wgląd w plan lekcji,
– Wgląd w oceny, uwagi i frekwencję uczniów w całej szkole,
– Możliwość przeglądania danych osobowych uczniów danej placówki,

Konto administratora … Bądź na bieżąco…

– Możliwość zarządzania placówką i dostępu do najważniejszych funkcji z każdego urządzenia z dostępem do Internetu,
– Możliwość tworzenia raportów i zestawień.

Konto rodzica …. Bądź spokojny….

– Szybki kontakt z nauczycielami i dyrekcją,
– Bieżący wgląd w oceny  i średnią swego dziecka,
– Monitorowanie postępów dziecka w nauce w danym semestrze, roku szkolnym, na tle klasy,
– Natychmiastowa informacja o problemach dziecka, uwagach, naganach,
– Podgląd wszystkich nieobecności, spóźnień, najczęściej opuszczanych lekcji,
– Możliwość tworzenia zwolnień z zajęć lekcyjnych oraz usprawiedliwień,
– Wgląd w harmonogram zajęć, informację o sprawdzianach, kartkówkach, zadaniach domowych oraz zrealizowanych tematach lekcji,
– Dostęp do planu lekcji oraz informacji o jego zmianie lub zastępstwach,
– Informacja o ważnych wydarzeniach szkolnych, wywiadówkach, dniach otwartej szkoły, wycieczkach,
– Możliwość wspierania i pomocy dziecku w nauce dzięki materiałom w module e-learningowym,
– Możliwość korzystania z Wirtualnej Szkoły przez Internet, również z urządzeń mobilnych.
– Kontakt z innymi rodzicami na forum dyskusyjnym,
– Prosta forma obsługi programu,

Konto ucznia … Bądź aktywny …

– Kontakt z innymi uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrekcją,
– Możliwość bieżącego sprawdzania swoich ocen  i średniej, również na tle klasy,
– Podgląd frekwencji szkolnej oraz nieobecności do usprawiedliwienia,
– Wgląd w harmonogram zajęć, informację o sprawdzianach, kartkówkach, zadaniach domowych oraz zrealizowanych tematach lekcji,
– Dostęp do planu lekcji oraz informacji o jego zmianie lub zastępstwach,
– Informacja o ważnych wydarzeniach szkolnych, akademiach, wycieczkach,
– Przydatne materiały w module e-learningowym,
– Możliwość korzystania z Wirtualnej Szkoły, również w formie mobilnej,
– Prosta i czytelna forma obsługi programu,

 Konto nauczyciela … Bądź kreatywny…

– Wprowadzanie podstawowych informacji o lekcji w panelu prowadzenia lekcji,
– Wpisywanie frekwencji  (spóźnień, nieobecności),
– Wprowadzanie ocen, uwag, punktów dodatnich lub ujemnych,
– Wprowadzanie oraz sprawdzanie aktywności ucznia na lekcji,
– Sprawdzanie informacji o realizacji podstawy programowej,
– Sprawdzanie podstawowych informacji o uczniach,

Konto wychowawcy … Bądź kompetentny…

– Wszelkie możliwości systemowe, analogiczne jak w przypadku konta nauczyciela,
– Wgląd w statystyki wszystkich uczniów w klasie, w której jest wychowawcą,
– Dostęp do modułu usprawiedliwień, zwolnień,
– Dostęp do tabeli klasyfikacyjnej uczniów klasy, w której pełni wychowawstwo,
– Możliwość wprowadzania informacji o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły/klasy (wycieczkach, wywiadówkach),
– Generowanie dla rodziców karteczek z ocenami ich dziecka,
– Możliwość automatycznego generowania arkuszy ocen i świadectw końcowo rocznych (bez konieczności wpisywania jakichkolwiek informacji),

Konto dyrektora … Bądź odpowiedzialny…

– Wsparcie, zautomatyzowanie i ujednolicenie wielu czasochłonnych procesów w zarządzaniu placówką,
– Automatyczny monitoring najważniejszych obszarów funkcjonowania placówki oraz informacji o sytuacjach niepożądanych,
– Pełna kontrola nad pracą nauczycieli i podległych pracowników,
– Kompleksowy wgląd w profile uczniów,

Konto sekretariatu … Bądź zorganizowany …

– Proste zarządzanie listami klas i listami rodziców uczniów,
– Zarządzanie planami lekcji,
– Obsługa ogłoszeń szkolnych oraz kalendarza szkoły,
– Dostęp do raportów i statystyk,
– Możliwość korzystania z modułu poczty,

Konto pedagoga szkolnego… Bądź otwarty…

– Wgląd w plan lekcji,
– Wgląd w oceny, uwagi i frekwencję uczniów w całej szkole,
– Możliwość przeglądania danych osobowych uczniów danej placówki,

Konto administratora … Bądź na bieżąco…

– Możliwość zarządzania placówką i dostępu do najważniejszych funkcji z każdego urządzenia z dostępem do Internetu,
– Możliwość tworzenia raportów i zestawień.

SYSTEM WSPOMAGANIA NAUCZANIA – DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

SYSTEM WSPOMAGANIA NAUCZANIA – DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

Tomasz Koruba

Potrzebujesz więcej informacji

Główny wdrożeniowiec, Informatyk

Główny zakres obowiązków:
– Wdrażanie systemów edukacyjnych w placówkach oświatowych,
– Administrowanie Dziennika Elektronicznego,
– Koordynacja pracy Systemu Naborowego oraz Platform Edukacyjnych,
– Prowadzenie szkoleń produktowych oraz informatycznych.

Tel. 602 181 396
Email: tomasz.koruba@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

    Chcesz dowiedzieć się więcej

    • 41 3144811