Cyfrowy Senior

Z powodzeniem realizujemy duże projekty szkoleniowe…

CYFROWY SENIOR

Szkolenia dla aktywnych seniorów po 65 roku życia

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji szkoleń w ramach projektu CYFROWY SENIOR. Szkolenia komputerowe organizowane są na zlecenie Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągwi Kieleckiej z dofinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, osi priorytetowej III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa z działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt „Cyfrowy Senior” zakłada przeszkolenie 1620 osób powyżej 65 roku życia – mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych kursantów poprzez realizację działań szkoleniowych i animacyjnych w 66 gminach naszego regionu.

Zajęcia komputerowe wspomagają naszych seniorów pozwalając im umiejętnie wykorzystać zasoby Internetu oraz podstawy obsługi komputera w życiu codziennym, zmniejszając tym samym ich ograniczenia cyfrowe. Poprzez udział w kursie uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności użytkowania narzędzi elektronicznych w postaci komputera, laptopa, tabletu, czy smartfona. Tematyka zajęć dostosowana jest do zainteresowań, preferencji oraz umiejętności uczestników. Grupy szkoleniowe liczą max. 6 osób, co pozwala na niemal indywidualne podejście trenera do każdej z osób. Szkolenie obejmuje 64 godziny lekcyjne, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów w miejscach znanych i przyjaznych dla uczestników szkolenia. W Kielcach jest to głównie Ośrodek Szkoleniowy THETA przy ul. Leszczyńskiej 45. Spotkania prowadzone są prostym, potocznym językiem, dostosowanym do umiejętności kursantów.

Dobrze przeprowadzone szkolenia to nie tylko profesjonalny przekaz wiedzy, ale i wspaniała atmosfera podczas zajęć.

Nabór wciąż trwa… Nadal tworzymy kolejne grupy, a osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu.

Z powodzeniem realizujemy duże projekty szkoleniowe…

CYFROWY SENIOR

Szkolenia dla aktywnych seniorów po 65 roku życia

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji szkoleń w ramach projektu CYFROWY SENIOR. Szkolenia komputerowe organizowane są na zlecenie Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągwi Kieleckiej z dofinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, osi priorytetowej III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa z działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt „Cyfrowy Senior” zakłada przeszkolenie 1620 osób powyżej 65 roku życia – mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych kursantów poprzez realizację działań szkoleniowych i animacyjnych w 66 gminach naszego regionu.

Zajęcia komputerowe wspomagają naszych seniorów pozwalając im umiejętnie wykorzystać zasoby Internetu oraz podstawy obsługi komputera w życiu codziennym, zmniejszając tym samym ich ograniczenia cyfrowe. Poprzez udział w kursie uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności użytkowania narzędzi elektronicznych w postaci komputera, laptopa, tabletu, czy smartfona. Tematyka zajęć dostosowana jest do zainteresowań, preferencji oraz umiejętności uczestników. Grupy szkoleniowe liczą max. 6 osób, co pozwala na niemal indywidualne podejście trenera do każdej z osób. Szkolenie obejmuje 64 godziny lekcyjne, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów w miejscach znanych i przyjaznych dla uczestników szkolenia. W Kielcach jest to głównie Ośrodek Szkoleniowy THETA przy ul. Leszczyńskiej 45. Spotkania prowadzone są prostym, potocznym językiem, dostosowanym do umiejętności kursantów.

Dobrze przeprowadzone szkolenia to nie tylko profesjonalny przekaz wiedzy, ale i wspaniała atmosfera podczas zajęć.

Nabór wciąż trwa… Nadal tworzymy kolejne grupy, a osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu.

Małgorzata Koruba

Potrzebujesz więcej informacji

Koordynator Działań Szkoleniowych

Główny zakres obowiązków:
– Kompleksowa koordynacja i organizacja szkoleń informatycznych,
– Merytoryczne i techniczne wsparcie trenerów i szkoleniowców,
– Monitorowanie rynku usług szkoleniowych,
– Dbałość o standardy dokumentacji szkoleniowej oraz rozliczenia szkoleń.

tel. 664 996 996
e-mail: malgorzata.koruba@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

    Chcesz dowiedzieć się więcej

    • 41 3144811