e-Nabór

Czym jest e-Nabór?

System naborowy to narzędzie wspomagające obsługę procesu rekrutacji kandydatów do wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli. Wspiera gminę oraz jednostki uczestniczące w naborze w obszarze wymiany informacji o kandydatach. Usprawnia przekazywanie informacji kandydatom i ich rodzicom w zakresie oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, wymagań, wolnych miejsc oraz wyników rekrutacji. Jest kompatybilny z dziennikiem elektronicznym, który automatycznie generuje listy pierwszych klas na podstawie zgromadzonej bazy danych.

Jakie są możliwości systemu naborowego?

–  Gromadzi dane o ofercie edukacyjnej poszczególnych placówek,
–  Zapobiega zjawisku blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata,
–  Usprawnia przekazywanie informacji kandydatom i ich rodzicom w zakresie oferty edukacyjnej,
–  Bezpiecznie gromadzi dane osobowe kandydatów,
–  Definiuje indywidualne zasady i kryteria naboru w danej placówce,
–  Informuje o wynikach rekrutacji,
–  Informuje o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach,
–  Generuje listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów,
–  Gromadzi informacje o potwierdzeniu woli uczęszczania do oddziałów,
–  Obsługuje rekrutację uzupełniającą i dodatkową.

Czym jest e-Nabór?

System naborowy to narzędzie wspomagające obsługę procesu rekrutacji kandydatów do wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli. Wspiera gminę oraz jednostki uczestniczące w naborze w obszarze wymiany informacji o kandydatach. Usprawnia przekazywanie informacji kandydatom i ich rodzicom w zakresie oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, wymagań, wolnych miejsc oraz wyników rekrutacji. Jest kompatybilny z dziennikiem elektronicznym, który automatycznie generuje listy pierwszych klas na podstawie zgromadzonej bazy danych.

Jakie są możliwości systemu naborowego?

–  Gromadzi dane o ofercie edukacyjnej poszczególnych placówek,
–  Zapobiega zjawisku blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata,
–  Usprawnia przekazywanie informacji kandydatom i ich rodzicom w zakresie oferty edukacyjnej,
–  Bezpiecznie gromadzi dane osobowe kandydatów,
–  Definiuje indywidualne zasady i kryteria naboru w danej placówce,
–  Informuje o wynikach rekrutacji,
–  Informuje o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach,
–  Generuje listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów,
–  Gromadzi informacje o potwierdzeniu woli uczęszczania do oddziałów,
–  Obsługuje rekrutację uzupełniającą i dodatkową.

Paweł Głuch

Potrzebujesz więcej informacji

Wdrożeniowiec, Informatyk

tel. 600 985 949
Email: pawel.gluch@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

    Chcesz dowiedzieć się więcej

    • 41 3144811