Cyfrowa Gmina

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zapoznaj się z założeniami projektu …

i korzystając z naszej oferty zyskaj dofinansowanie dla swojej gminy
nawet do 2 000 000…

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, podniesienie kompetencji cyfrowych urzędników i przygotowanie ich do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa, szkolenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym.

 • Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
 • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, domów dziecka, pieczy zastępczej, ośrodków kultury,
 • Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych usług cyfrowych, szkolenia produktowe z obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
 • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie gminy w Polsce (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), czyli łącznie 2477 gmin.

 • Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych,
 • Każde dofinansowanie pochodzi w 100% ze środków unijnych,
 • Min. wysokość dofinansowania 100 000 zł,
 • Max. wysokość dofinansowania 2 000 000 zł,
 • Wysokość dofinansowania uzależniona od ilości mieszkańców w danej gminie oraz wskaźnika G dochodów podatkowych,
 • Brak wkładu własnego,
 • Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to 01.02.2020r. – 30.09.2023r.,
 • Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.
 • 3 tury naboru  + 4 tura uzupełniająca,
 • Każda gmina przydzielona do wyznaczonej rundy naboru,
 • Czas trwania naboru – 30 dni,
 • Pierwszy nabór 18.10.2021r. – 17.11.2021r.,
 • Drugi nabór 22.11.2021r. – 22.12.2021r.,
 • Wykaz gmin uprawnionych do ubiegania się o grant w I i II rundzie naboru: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina (zał.2 Regulaminu konkursu),
 • Listę gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w poszczególnych rundach naboru można poznać w dniu uruchomienia każdej rundy.
 • Składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Generator wniosków, dostępny pod adresem  http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl,
 • Formularz rejestracyjny (przekazanie niezbędnych danych kontaktowych),
 • Formularz aplikacyjny o grant (opisanie koncepcji realizacji grantu, wskazanie  planowanych wydatków w ramach grantu).

I RUNDA NABORU – 18.10.2021 – 17.11.2021
II RUNDA NABORU – 22.11.2021 – 22.12.2021

 • 30 dni – okres trwania każdej rundy naboru,
 • 30 dni – ocena formalna – merytoryczna wniosku przez Komisję Przyznającą Granty od dnia zakończenia rundy naboru,
 • 40 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy na wypłatę środków z grantu,
 • 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu na przeprowadzenie obligatoryjnej diagnozy cyberbezpieczeństwa,
 • 18 miesięcy na realizację projektu grantowego, jednak nie później niż do 30.09.2023r.,
 • 24 miesiące od dnia zawarcia umowy na złożenie wniosku rozliczającego,
 • 60 dni od dnia złożenia poprzez GWG na weryfikację wniosku rozliczeniowego z uwzględnieniem wskaźników oraz przekazanej dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatków,
 • 2 lata – okres trwałości efektów projektu od daty jego zakończenia.

W związku z realizacją projektu CYFROWA GMINA zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktową i szkoleniową naszej firmy, a następnie kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania, pełen pakiet szkoleń produktowych oraz informatycznych głównie z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz wszystkich modułów ECDL.

Rozdysponuj uzyskane środki z grantu razem z nami…

Perfektus System to firma kompleksowo zajmująca się informatyzacją gmin i placówek oświatowych. W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo innowacyjne inteligentne systemy edukacyjne, które wspierają pracę w placówkach oświatowych, ale również znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu i administracji jednostek gminnych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom systemowym poszczególnych modułów systemu E – Edukacja  pomagamy usprawnić współpracę i komunikację pomiędzy gminą, a podległymi jej placówkami. 

Jeśli chcesz ułatwić administrację w Twojej placówce – zaproponujemy szereg inteligentnych rozwiązań programowych z pakietu E – Edukacja.

SYSTEMY EDUKACYJNE E – EDUKACJA

 • E – Dziennik – Dziennik Elektroniczny
 • E – Arkusz – Arkusz Organizacyjny
 • E – Nabór – System Naborowy
 • E – Informator – Portal Informacji Oświatowej
 • E – Biblioteka – Multibiblioteka
 • E – Learning – Nauka Zdalna

Więcej informacji dotyczących poszczególnych modułów pakietu E – Edukacja znajdziesz w zakładce OFERTA – SYSTEMY EDU.

Świadczymy wyspecjalizowane usługi informatyczne obejmujące swym zakresem  wyposażenie placówek w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy,  rozbudowę infrastruktury sprzętowej, sieciowej i systemowej. Gwarantujemy  pakiet  usług wdrożeniowych,  serwisowych i szkoleniowych uwzględniając możliwości finansowe oraz potrzeby placówki. Prowadzimy fachowe szkolenia produktowe z konfiguracji i obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania dla pracowników oraz kadry nauczycielskiej.  Od początku współpracy towarzyszy Państwu  szereg specjalistów znających najnowsze technologie i trendy.

Powiedz czego potrzebujesz – przygotujemy indywidualną ofertę produktową i cenową dostosowaną  specjalnie do potrzeb placówki.

Perfektus System to rozbudowana instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, a także zarządzająca Placówką Kształcenia Ustawicznego SKARBNICA WIEDZY.  Posiadamy doświadczonych trenerów z zakresu TIK, bezpieczeństwa w sieci, programowania oraz szkoleniowców i egzaminatorów wszystkich poziomów ECDL. Szkolenia realizujemy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

Zaproponuj temat szkolenia informatycznego – przygotujemy program specjalnie dla Ciebie i dostosujemy realizację szkolenia do wymagań placówki.

PROPOZYCJE SZKOLEŃ

Potrzebujesz innowacyjnych rozwiązań w Twojej placówce – koniecznie skontaktuj się z naszymi specjalistami. Podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz zaproponujemy indywidualne rozwiązania, dzięki którym poprawisz jakość, efektywność i bezpieczeństwo pracy. Pomożemy Ci na każdym etapie realizacji projektu.

Sprzedaż sprzętu komputerowego i edukacyjnego oraz obsługa informatyczna –

Tomasz Kniotek 604 275 635

Instalacja sieci komputerowych – Michał Łukawski 604 274 817

Oprogramowanie dla gmin i szkół – Tomasz Koruba 602 181 396
                                                                               Paweł Głuch 664 822 696

Serwis komputerowy –  Dominik Wituła 698 695 679

Sieci, serwery, audyty bezpieczeństwa – Tomasz Lech 602 181 142

Zagadnienia projektowe, szkolenia – Małgorzata Koruba 664 996 996

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zapoznaj się z założeniami projektu …

i korzystając z naszej oferty zyskaj dofinansowanie dla swojej gminy
nawet do 2 000 000…

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, podniesienie kompetencji cyfrowych urzędników i przygotowanie ich do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa, szkolenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym.

 • Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
 • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, domów dziecka, pieczy zastępczej, ośrodków kultury,
 • Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych usług cyfrowych, szkolenia produktowe z obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
 • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie gminy w Polsce (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), czyli łącznie 2477 gmin.

 • Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych,
 • Każde dofinansowanie pochodzi w 100% ze środków unijnych,
 • Min. wysokość dofinansowania 100 000 zł,
 • Max. wysokość dofinansowania 2 000 000 zł,
 • Wysokość dofinansowania uzależniona od ilości mieszkańców w danej gminie oraz wskaźnika G dochodów podatkowych,
 • Brak wkładu własnego,
 • Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to 01.02.2020r. – 30.09.2023r.,
 • Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.
 • 3 tury naboru  + 4 tura uzupełniająca,
 • Każda gmina przydzielona do wyznaczonej rundy naboru,
 • Czas trwania naboru – 30 dni,
 • Pierwszy nabór już od 18.10.2021r. – 17.11.2021r.,
 • Wykaz gmin uprawnionych do ubiegania się o grant w  pierwszej rundzie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina (zał.2 Regulaminu konkursu),
 • Listę gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych rundach naboru będzie można poznać w dniu uruchomienia każdej rundy.
 • Składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Generator wniosków, dostępny pod adresem  http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl,
 • Formularz rejestracyjny (przekazanie niezbędnych danych kontaktowych),
 • Formularz aplikacyjny o grant (opisanie koncepcji realizacji grantu, wskazanie  planowanych wydatków w ramach grantu).
 • 30 dni – okres trwania każdej rundy naboru,
 • 30 dni – ocena formalna – merytoryczna wniosku przez Komisję Przyznającą Granty od dnia zakończenia rundy naboru,
 • 40 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy na wypłatę środków z grantu,
 • 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu na przeprowadzenie obligatoryjnej diagnozy cyberbezpieczeństwa,
 • 18 miesięcy na realizację projektu grantowego, jednak nie później niż do 30.09.2023r.,
 • 24 miesiące od dnia zawarcia umowy na złożenie wniosku rozliczającego,
 • 60 dni od dnia złożenia poprzez GWG na weryfikację wniosku rozliczeniowego z uwzględnieniem wskaźników oraz przekazanej dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatków,
 • 2 lata – okres trwałości efektów projektu od daty jego zakończenia.

W związku z realizacją projektu CYFROWA GMINA zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktową i szkoleniową naszej firmy, a następnie kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania, pełen pakiet szkoleń produktowych oraz informatycznych głównie z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz wszystkich modułów ECDL.

Rozdysponuj uzyskane środki z grantu razem z nami…

Perfektus System to firma kompleksowo zajmująca się informatyzacją gmin i placówek oświatowych. W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo innowacyjne inteligentne systemy edukacyjne, które wspierają pracę w placówkach oświatowych, ale również znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu i administracji jednostek gminnych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom systemowym poszczególnych modułów systemu E – Edukacja  pomagamy usprawnić współpracę i komunikację pomiędzy gminą, a podległymi jej placówkami. 

Jeśli chcesz ułatwić administrację w Twojej placówce – zaproponujemy szereg inteligentnych rozwiązań programowych z pakietu E – Edukacja.

SYSTEMY EDUKACYJNE E – EDUKACJA

 • E – Dziennik – Dziennik Elektroniczny
 • E – Arkusz – Arkusz Organizacyjny
 • E – Nabór – System Naborowy
 • E – Informator – Portal Informacji Oświatowej
 • E – Biblioteka – Multibiblioteka
 • E – Learning – Nauka Zdalna

Więcej informacji dotyczących poszczególnych modułów pakietu E – Edukacja znajdziesz w zakładce OFERTA – SYSTEMY EDU.

Świadczymy wyspecjalizowane usługi informatyczne obejmujące swym zakresem  wyposażenie placówek w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy,  rozbudowę infrastruktury sprzętowej, sieciowej i systemowej. Gwarantujemy  pakiet  usług wdrożeniowych,  serwisowych i szkoleniowych uwzględniając możliwości finansowe       oraz potrzeby placówki. Prowadzimy fachowe szkolenia produktowe z konfiguracji i obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania dla pracowników oraz kadry nauczycielskiej.  Od początku współpracy towarzyszy Państwu  szereg specjalistów znających najnowsze technologie i trendy.

Powiedz czego potrzebujesz – przygotujemy indywidualną ofertę produktową i cenową dostosowaną  specjalnie do potrzeb placówki.

Perfektus System to rozbudowana instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, a także zarządzająca Placówką Kształcenia Ustawicznego SKARBNICA WIEDZY.  Posiadamy doświadczonych trenerów z zakresu TIK, bezpieczeństwa w sieci, programowania oraz szkoleniowców i egzaminatorów wszystkich poziomów ECDL. Szkolenia realizujemy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

Zaproponuj temat szkolenia informatycznego – przygotujemy program specjalnie dla Ciebie i dostosujemy realizację szkolenia do wymagań placówki.

PROPOZYCJE SZKOLEŃ

Potrzebujesz innowacyjnych rozwiązań w Twojej placówce – koniecznie skontaktuj się z naszymi specjalistami. Podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz zaproponujemy indywidualne rozwiązania, dzięki którym poprawisz jakość, efektywność i bezpieczeństwo pracy. Pomożemy Ci na każdym etapie realizacji projektu.

Sprzedaż sprzętu komputerowego i edukacyjnego oraz obsługa informatyczna –

Tomasz Kniotek 604 275 635

Instalacja sieci komputerowych – Michał Łukawski 604 274 817

Oprogramowanie dla gmin i szkół – Tomasz Koruba 602 181 396
                                                                               Paweł Głuch 664 822 696

Serwis komputerowy –  Dominik Wituła 698 695 679

Sieci, serwery, audyty bezpieczeństwa – Tomasz Lech 602 181 142

Zagadnienia projektowe, szkolenia – Małgorzata Koruba 664 996 996

Małgorzata Koruba

Potrzebujesz więcej informacji

Koordynator Działań Szkoleniowych

Główny zakres obowiązków:
– Kompleksowa koordynacja i organizacja szkoleń informatycznych,
– Merytoryczne i techniczne wsparcie trenerów i szkoleniowców,
– Monitorowanie rynku usług szkoleniowych,
– Dbałość o standardy dokumentacji szkoleniowej oraz rozliczenia szkoleń.

tel. 664 996 996
e-mail: malgorzata.koruba@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

  Chcesz dowiedzieć się więcej

  • 41 3144811