30 września 2021 roku zakończyliśmy szkolenia seniorów w ramach projektu CYFROWY SENIOR.

Mimo obostrzeń związanych z pandemią ze szkoleń skorzystało 1620 osób – mieszkańców 66 gmin województwa świętokrzyskiego. Cieszymy się, iż nasi seniorzy tak aktywnie uczestniczyli w zajęciach i z wielkim zaangażowaniem podnosili kompetencje cyfrowe. W dobie pandemii umiejętności z obsługi komputera i Internetu miały dla nich szczególnie duże znaczenie. Trenerzy dołożyli wszelkich starań, aby zajęcia były ciekawe i dostosowane do potrzeb kursantów. Obecnie załatwienie spraw urzędowych przez Internet, obsługa smartfona i tabletu, komunikacja przy pomocy Skype’a, facebooka, czy poczty mailowej – nie stanowi już dla nich problemu.

Projekt CYFROWY SENIOR to:
– 1620 przeszkolonych seniorów,
– 17 280 godzin wytężonej pracy z osobami po 65 roku życia,
– 270 zrealizowanych grup szkoleniowych,
– 66 gmin biorących udział w projekcie,
– ale przede wszystkim to radość z możliwości dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.