CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA Konkurs Cyfrowa Gmina to 100% dofinansowania na kompleksową cyfryzację gmin. Wartość dofinansowania: od 100 000 do 2 000 000 zł. 18 października ruszyła pierwsza z trzech przewidzianych rund naboru wniosków w Konkursie CYFROWA GMINA. Projekt skierowany został do wszystkich gmin na terenie całej Polski. W ramach 100% dofinansowania możliwe jest pozyskanie dotacji w czterech kategoriach: zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, domów dziecka, pieczy zastępczej, ośrodków kultury, edukacja cyfrowa dla JST

2021-11-16T19:04:22+01:0016. 11. 2021|Nowości|

Zakończenie szkoleń CYFROWY SENIOR

30 września 2021 roku zakończyliśmy szkolenia seniorów w ramach projektu CYFROWY SENIOR. Mimo obostrzeń związanych z pandemią ze szkoleń skorzystało 1620 osób – mieszkańców 66 gmin województwa świętokrzyskiego. Cieszymy się, iż nasi seniorzy tak aktywnie uczestniczyli w zajęciach i z wielkim zaangażowaniem podnosili kompetencje cyfrowe. W dobie pandemii umiejętności z obsługi komputera i Internetu miały dla nich szczególnie duże znaczenie. Trenerzy dołożyli wszelkich starań, aby zajęcia były ciekawe i dostosowane do potrzeb kursantów. Obecnie załatwienie spraw urzędowych przez Internet, obsługa smartfona i tabletu, komunikacja przy pomocy Skype’a, facebooka, czy poczty

2021-12-01T18:41:34+01:0010. 11. 2021|Nowości|

WZNOWIENIE SZKOLEŃ „CYFROWY SENIOR”

Po dłuższej przerwie podyktowanej sytuacją epidemiczną w kraju szkolenia komputerowe „Cyfrowego Seniora” znów ruszają … Wznowienie kursów wynika z bardzo dużego zainteresowania seniorów podnoszeniem kompetencji cyfrowych związanych z koniecznością funkcjonowania w coraz to bardziej skomputeryzowanym świecie. W tym niełatwym dla wszystkich czasie epidemii bardzo przydatny okazuje się proponowany przez naszych szkoleniowców program zajęć m.in. obsługa platformy e - Puap, bankowości elektronicznej, czy systemu e – Pacjent. Uczestnicy naszych szkoleń mogą zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z komputerem, bezpiecznymi zakupami przez Internet oraz na bieżąco śledzić aktualne wydarzenia w kraju

2021-11-10T19:27:00+01:0011. 03. 2021|Nowości|

POMIMO PANDEMII NADAL SZKOLIMY …

Od października do grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy nasi trenerzy  przeprowadzili szereg szkoleń w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 pod nazwą „Cyfrowa Szkoła w Bilczy”.   W szkoleniach brało udział 16 nauczycieli, którzy  nabyli kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego. Szkolenia obejmowały: - 40h szkolenia z „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń”, - 32h szkolenia „ECDL e-Nauczyciel” wraz z przeprowadzeniem

2021-03-13T13:11:42+01:0009. 03. 2021|Nowości|

Szkolenia Informatyczne w gminie Ożarów

Na zlecenie Fundacji Centrum Europy Lokalnej zrealizowaliśmy  stacjonarne szkolenia w zakresie programowania dla uczniów i nauczycieli oraz warsztaty tworzenia gier dla uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu gminy Ożarów. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Warsztaty obejmowały  zajęcia

2021-03-16T20:58:42+01:0019. 02. 2021|Nowości|

MODUŁ PRACA DOMOWA ZDALNA

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju dotyczącą zagrożenia epidemicznego, a co się z tym wiąże koniecznością nauki zdalnej, uruchomiliśmy nowy moduł w naszym dzienniku. Jako pierwszy dziennik w Polsce stworzyliśmy pełny system nauczania zdalnego. System wspomaga nauczanie na odległość oraz daje możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów zdalnie. Nowy moduł dziennika usprawnia komunikację pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Reguluje organizację kształcenia wykorzystując innowacyjne metody nauki na odległość oraz umożliwia zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów. Stały kontakt z nauczycielami wspomaga motywację uczniów i daje możliwość wsparcia dzieci w systematycznym

2021-03-13T13:19:06+01:0025. 03. 2020|Nowości|
Przejdź do góry