Po dłuższej przerwie podyktowanej sytuacją epidemiczną w kraju szkolenia komputerowe „Cyfrowego Seniora” znów ruszają …

Wznowienie kursów wynika z bardzo dużego zainteresowania seniorów podnoszeniem kompetencji cyfrowych związanych z koniecznością funkcjonowania w coraz to bardziej skomputeryzowanym świecie. W tym niełatwym dla wszystkich czasie epidemii bardzo przydatny okazuje się proponowany przez naszych szkoleniowców program zajęć m.in. obsługa platformy e – Puap, bankowości elektronicznej, czy systemu e – Pacjent. Uczestnicy naszych szkoleń mogą zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z komputerem, bezpiecznymi zakupami przez Internet oraz na bieżąco śledzić aktualne wydarzenia w kraju i na świecie za pośrednictwem portali informacyjnych. Trenerzy starają się przekazać uczestnikom najważniejsze umiejętności, które pomogą im w załatwianiu codziennych spraw bez konieczności wychodzenia z domu. W tym okresie odosobnienia bardzo ważna jest komunikacja z bliskimi i znajomymi choćby w formie on-line, dlatego przydatna dla seniorów okazuje się umiejętność korzystania ze Skype’a, facebooka, poczty mailowej oraz komunikatorów np. Messenger, czy WhatsApp. Program szkoleniowy jest indywidualnie dostosowany do umiejętności i potrzeb uczestników.
Kursy odbywają się z zachowaniem ścisłych zasad bezpieczeństwa określonych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dbamy, aby nasi seniorzy podczas szkoleń czuli się komfortowo i bezpiecznie. Wynajmowane sale szkoleniowe spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Bardzo duże zainteresowanie seniorów uczestnictwem w szkoleniach oraz zaangażowanie w zdobywanie wiedzy skutkują tworzeniem się kolejnych grup. Na terenie województwa świętokrzyskiego nasi trenerzy przeszkolili już przeszło 1000 osób.