Od października do grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy nasi trenerzy  przeprowadzili szereg szkoleń w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 pod nazwą „Cyfrowa Szkoła w Bilczy”.   W szkoleniach brało udział 16 nauczycieli, którzy  nabyli kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Szkolenia obejmowały:

– 40h szkolenia z „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń”,

– 32h szkolenia „ECDL e-Nauczyciel” wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego,

– 32h szkolenia „Środowiska TIK w nauczaniu oraz korzystanie z zasobów i funkcji wirtualnego środowiska kształcenia”,

– 24h szkolenia „Programowanie w klasach I-III”,

– 16h szkolenia „Rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności poznawczych uczniów w oparciu o zasoby ICT, IBSE i TOC”,

– 16h warsztatów „Szkolenie nauczycieli ze sprzętu IT”,

– 24h warsztatów „Szkolenie z obsługi Platformy e-learningowej”.

Trzy ostatnie miesiące ubiegłego roku to również okres wytężonej pracy dla 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach. W ramach projektu:  „Twórczy – Innowacyjni – Kompetentni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 08.03.00, Poddziałanie 08.03.03 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 nauczyciele aktywnie uczestniczyli w szkoleniach: „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń”, „ECDL e-Nauczyciel”, „Środowiska TIK w nauczaniu oraz korzystanie z zasobów i funkcji wirtualnego środowiska kształcenia”, „Programowanie w klasach I-III”, „Rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności poznawczych uczniów w oparciu o zasoby ICT, IBSE i TOC” oraz warsztatach:  „Szkolenie nauczycieli ze sprzętu IT” i „Szkolenie z obsługi Platformy e-learningowej”. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się z funkcjami dostarczonego w ramach projektu sprzętu komputerowego i dydaktycznego oraz Platformy e-learningowej.

W obu szkołach szkolenia przeprowadzone zostały z zachowaniem reżimu sanitarnego i wymaganych zasad bezpieczeństwa.  Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną wprowadzono formę kształcenia mieszaną. W zależności od stopnia zagrożenia epidemicznego zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej lub zdalnej.