Na zlecenie Fundacji Centrum Europy Lokalnej zrealizowaliśmy  stacjonarne szkolenia w zakresie programowania dla uczniów i nauczycieli oraz warsztaty tworzenia gier dla uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu gminy Ożarów.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Warsztaty obejmowały  zajęcia dla 11 grup szkoleniowych złożonych z uczniów klas V – VII z zakresu programowania oraz zajęcia dla 4 grup szkoleniowych z tworzenia gier. Szkolenia wprowadziły uczniów w świat programowania i kodowania (Scratch, Unity) i pozwoliły umiejętnie wykorzystać poznane programy do edycji grafiki, tworzenia animacji, prezentacji  gier.

W ramach tego projektu przeszkolona została również 10-osobowa grupa nauczycieli w zakresie programowania. Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy nabyli teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu programowania w Scratch, C++, Java oraz umiejętności budowy algorytmów oraz programowania robotów edukacyjnych Ozobot, Photon.

 

Szkolenia w gminie Ożarów – ciąg dalszy

Na zlecenie Fundacji Centrum Europy Lokalnej nasi szkoleniowcy przeprowadzili szkolenia w zakresie kursu ECDL BASE oraz modułu S7 dla 4 grup uczniów klas VI – VIII ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Ożarów.

Zajęcia zostały  zrealizowane w ramach projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Kurs komputerowy prowadzony był metodami warsztatowymi przez profesjonalną kadrę dydaktyczną z wykorzystaniem  odpowiednio przygotowanych materiałów szkoleniowych. Uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu modułów B1 (Podstawy pracy z komputerem), B2 (Podstawy pracy w sieci), B3 (Przetwarzanie tekstów), B4 (Arkusze kalkulacyjne) i S7 (Współpraca online). Warsztaty przygotowały uczestników do państwowego egzaminu dającego możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL BASE + moduł S7 współpraca online.